Tilmeldingsbetingelser Sharp

For deltagelse ved dette arrangement, er vi forpligtet til at få dit tilsagn i henhold til Persondataloven. Nordic Event A/S er arrangør af dette event for (kunden) Sharp Business Systems Danmark A/S.

 1.0 Generelt

1.1 Arrangøren af arrangementet er Nordic Event A/S, Kirsten Walthers Vej 8, 2100 Valby (herefter kaldet ”arrangøren”).

1.2 Event arrangeres for Sharp Business Systems Danmark A/S (herefter kaldet kunden)

1.3 Aftale om tilmelding foretages mellem dig og ”arrangøren”. Tilmeldingsoplysninger videregives til kunden.

1.3 Tilmeldingsløsning er sat op til arrangementet og er kun til brug ved dette arrangement.

1.4 Betingelserne skal ved din tilmelding være læst, og accepteret ved særskilt afkrydsning.

 

2.0 Persondatapolitik

2.1 Ved tilmelding bliver de af dig indtastede oplysninger overført og gemt i ”arrangørens” interne IT system. ”Arrangøren” er dataansvarlig og databehandler.

2.2 Oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne fremfinde tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling, ændringer, aflysning eller såfremt der er generel behov for kontakt om de fremviste produkter ved arrangementet.

2.3 Arrangøren videregiver de registrerede oplysninger til kunden. Arrangøren og kunden videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand. Som undtagelse hertil er tredjemand, der benytter data på ”Arrangørens” ordre, som fx en konference app-leverandør, cater, arbejders giver samt hvis du specifikt ved særskilt afkrydsning har accepteret at oplysningerne bruges til fx udsendelse af nyhedsbrev fx via nyhedsbrevsystem.

2.4 Oplysningerne opbevares i op til 12 måneder efter arrangementet har været afholdt, jfr. Gældende lovgivning.

2.5 Oplysningerne opbevares ikke krypteret.

2.6 Som registreret har du altid mulighed for indsigt og ligeledes at gøre indsigelse mod en registrering i henhold til Persondataloven.

Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:

- Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 & 29), som opfyldt ved nærværende

- Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31)

- Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§35)

- Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)

 

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

2.7 Der kan evt. blive anvendt cookies på hjemmesiden til ”arrangør” med det formål at kunne genfinde oplysninger om tilmeldinger.

Kontaktinformationer til ”Arrangør”

Nordic Event A/S

Kirsten Walthers Vej 8

2100 Valby

Tlf: 3638 0300

 

 

Kontaktinformationer til ”Kunden”

Sharp Business Systems Danmark A/S

Roholmsvej 14A

2620 Albertslund

Tlf: 70 230 340