Tilmeldingsbetingelser NC

1.0 Generelt
1.0 Generelt
1.1 Leverandøren er Nordic Catering, Kirsten Walthers Vej 5, 2100 Valby
1.2 Aftale om bestilling foretages mellem dig og Nordic Catering
1.3 Betingelserne skal ved din bestilling være læst, og accepteret ved særskilt afkrydsning.
 
2.0 Persondatapolitik
2.1 Ved bestilling bliver de, af dig indtastede oplysninger overført og gemt i Nordic Caterings interne IT system. Nordic Catering er dataansvarlig og databehandler.
2.2 Oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af din bestilling, og gemmes indtil din bestilling er effektueret, hvorefter de slettes.
2.3 Nordic Catering videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand. 
2.4 Oplysningerne opbevares ikke krypteret.
2.5 Som registreret har du altid mulighed for indsigt og ligeledes at gøre indsigelse mod en registrering i henhold til Persondataloven.

Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:
- Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 & 29), som opfyldt ved nærværende
- Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31)
- Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§35)
- Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

 

 

Nordic Catering

Kirsten Walthers Vej 5

2100 Valby

Tlf: 36 38 38 20